Our Females

Payton

Raynee

Laynee

Our Sadie ( retired )

Sadie, Labrador Retriever Female

 

Our Thelma

Thelma, Labrador Retriever Female

 

Our Jet

Jet, Labrador Retriever Female

 

Our Louise

Louise, Labrador Retriever Female